Lekker wonen

Gashaarden:

De toekomst van de gashaard is nog verre van zeker. Niemand weet wat de toekomst gaat brengen  maar dat we langzaam van het aardgasnetwerk af gaan lijkt onvermijdelijk. In geen enkel ander land is dit zo’n discussiepunt als in ons land. Dit komt deels door onze bevolkingsdichtheid, maar vooral de aardbevingen in het Noorden van ons land hebben de gaswinning onder druk gezet. Door de vele media-aandacht die is besteedt aan dit onderwerp lijkt het einde van het aardgasnetwerk in zicht te komen. Daarnaast spelen ook internationale klimaatverdragen een belangrijke rol. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas komt nu eenmaal CO2 vrij, het broeikasgas dat ons klimaat beïnvloedt. Om te kunnen voldoen aan de geplande CO2 reductie lijkt aardgas dan ook het middel te zijn om deze doelstellingen te behalen. Dat we zuiniger moeten omspringen met ons fossiele brandstoffen is dan ook niet het punt dat ter discussie staat. Maar of we binnen een afzienbare tijd helemaal zonder het gasnetwerk kunnen is nog maar de vraag. Het overgrote deel van onze huizen wordt nog steeds verwarmd met aardgas en zolang er nog geen betaalbare alternatieven voorhanden zijn zal dat ook nog wel even zo blijven. Gashaarden zijn dus nog lang niet uit onze woonkamers verdwenen. We kunnen simpelweg nog niet zonder!

Nederland was ooit een pioniersland op het gebied van gastoestellen. Geen enkel land kreeg in zo’n korte tijd de beschikking over zo’n breed en wijdvertakt gasnetwerk als ons land. Bekende gashaardfabrikanten zoals Dru en Faber profiteerden van deze voorsprong en hebben hierdoor een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkelingsfase van de gashaard. In vrijwel elke moderne gashaard zijn patenten terug te vinden die van oorsprong uit Nederland komen. Nog steeds staat Nederland internationaal bekend als het gasland bij uitstek! Het is daarom deels verrassend dat de gasdiscussie in Nederland feller wordt gevoerd dan in de landen om ons heen. In Duitsland en Frankrijk wordt zelfs nog geïnvesteerd in gasleidingen. Op Europees niveau is zelfs besloten om de komende jaren nog 1 miljard euro te euro te investeren in verdere ontwikkeling van het aardgasnetwerk.

In andere landen lijkt de druk om van het aardgasnetwerk af te stappen dus minder hoog dan in Nederland. Toch betekent dit niet dat gashaardfabrikanten niet bezig zijn met het vinden van alternatieven, integendeel! Volop wordt er al geëxperimenteerd met methoden om ons aardgasverbruik drastisch in te perken. Dit doen we bijvoorbeeld door de samenstelling van het gas te veranderen. Er wordt al volop getest met allerlei alternatieven zoals waterstof. Maar voordat deze ontwikkelingen zover zijn dat ze een serieus alternatief kunnen bieden, moet er nog veel kleine en enkele grote problemen worden opgelost. Verschillende grote leveranciers zijn nu al bezig met het experimenteren met waterstof. Tot nu toe wordt slechts waterstof toegevoegd aan aardgas, want nog lang niet alle gastoestellen zijn al geschikt voor deze mengverhouding. Een belangrijk knelpunt blijft de kostprijs. Gassen zoals waterstof en methaangas zijn veel belovend, maar zolang de productiecapaciteit laag blijft, blijven de kosten hoog. 

Bij de Haardenexpert houden we de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten. Door onze intensieve samenwerking met gerenommeerde A-merken en deskundige installateurs blijven we altijd op de hoogte van het meest recente nieuws. Niemand kan in de toekomst kijken en niemand weet al iets met absolute zekerheid. Is het dan nog wel verantwoord om vandaag de dag een nieuwe gashaard aan te schaffen? Is een vraag die we als gashaardenspecialist steeds vaker horen. Wat het antwoord betreft kunnen we kort zijn. Jazeker! Want de komende 25 jaar zal ons aardgasnetwerk sowieso nog blijven bestaan. Want gashaardfabrikanten hebben niet stilgezeten en zijn al jarenlang bezig met mogelijke alternatieve brandstoffen. Wist u bijvoorbeeld dat vrijwel iedere moderne gashaard al is voorbereid voor het gebruik van propaangas? Zo weet u zeker dat u kunt blijven genieten van de charmes van uw eigen haardvuur zonder dat u zich druk hoeft te maken over de toekomstplannen van onze overheid! Vraag gerust om meer informatie!