Lekker wonen

WOZ-waarde van je woning te hoog? Maak bezwaar!


Wie van mening is dat zijn WOZ-waarde te hoog is, kan daartegen bezwaar maken. Een bezwaar moet wel goed worden geformuleerd, want anders is de kans dat het wordt afgewezen erg groot. Volg daarom de volgende stappen. Bedenk eerst waarom de WOZ-waarde te hoog is en zet al je argumenten op een rij. Vergelijk je woning vervolgens met vrijwel identieke woningen. Via het wozwaardeloket, het Kadaster, makelaarssites en het gemeentelijk taxatierapport kun je nog meer informatie verzamelen die je bezwaren ondersteunen.

WOZ bezwaar kan niet zonder een goed verhaal

Wie bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde moet in de richting van de gemeente met een goed verhaal komen. Zet daarom voorafgaand aan het bezwaar alle argumenten voor jezelf op een rij. Bedenk daarna in welke volgorde je je bezwaren gaat opnoemen. Het is het beste als je een mooi sluitend verhaal hebt, waaruit als logische conclusie naar voren komt dat de WOZ-waarde te hoog is. Als je dit niet zelf denkt te kunnen doen, kun je hiervoor een externe partij in te schakelen, zoals kosteloosbezwaar.nl. Door een slimme constructie is dit geheel gratis; de wettelijke vergoeding van de gemeente dekt namelijk de door de WOZ-specialist gemaakte juridische kosten in het geval het verzoek gehonoreerd wordt. Wanneer het verzoek wordt afgewezen, geldt ‘no cure no pay’: kosteloosbezwaar.nl neemt de kosten in dat geval voor eigen rekening.

Hoe WOZ bezwaar maken?

Een WOZ bezwaar moet je indienen bij de gemeente. Dat is gratis, maar je moet dat wel doen binnen zes weken na de datum op de WOZ beschikking. Als je te laat bent, wordt je bezwaar niet behandeld. Gemeenten bieden diverse mogelijkheden aan om bezwaar te maken. Dat kan soms via online formulieren, via een brief en telefonisch. Een telefonisch bezwaar is het snelst. Als je goed van de tongriem bent gesneden en je slaagt er in je bezwaren goed duidelijk te maken, is de kans groot dat je in een paar minuten succesvol bezwaar hebt aangetekend.

WOZ bezwaar door middel van voorbeeldbrieven

Wie opziet tegen een telefonisch bezwaar kan een online bezwaar indienen. Als de gemeente online formulieren ondersteunt, word je als vanzelf door de procedure geleid. Vul op de juiste plekken je argumenten in. Eigenlijk kan er dan niets misgaan. Een bezwaar door middel van een brief kan ook. De meeste gemeenten hebben voorbeeldbrieven op hun site die je kunt gebruiken. Het wordt aanbevolen die brieven te gebruiken, want daarmee voorkom je dat je dingen vergeet in te vullen. Als je liever geen voorbeeldbrief van je eigen gemeente gebruikt, kun je op internet op talloze sites andere voorbeeldbrieven vinden.

Afhandeling van een WOZ bezwaar

Na het indienen van een WOZ bezwaar gaat er een heel proces van start. De eerste stap is dat de gemeente het bezwaar moet beoordelen. Dat moet binnen een jaar gebeuren. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, zal de gemeente de WOZ-waarde aanpassen. In dat geval wordt je verzoek dus gehonoreerd. Maar het kan ook zijn dat de gemeente het bezwaar naast zich neerlegt. Tegen die beslissing kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Als je het ook met de uitspraak van de rechtbank niet eens bent kun je nogmaals in beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Daar zijn wel kosten aan verbonden. De uitspraak van de belastingkamer is bindend.