blog

Brandveilig wonen: belang van droge blusleidingen


Droge blusleidingen zijn essentieel voor de brandveiligheid in grote gebouwen

In vrijwel alle gebouwen in Nederland van formaat kom je droge blusleidingen tegen. Droge blusleidingen zijn leidingen die normaliter niet in gebruik zijn maar van onder tot boven in het gebouw lopen, waarmee in geval van nood water naar hoger gelegen verdiepingen gepompt kan worden om bluswerkzaamheden te verrichten. 

Droge blusleidingen worden ook wel stijgleidingen genoemd en zijn vooral terug te vinden in hoge gebouwen en flats. Er zijn meerdere aansluitpunten te vinden op een droge blusleiding, zodat er vanaf verschillende punten water toegevoerd kan worden of water afgetapt kan worden. Er zijn strikte regels waaraan elke pandeigenaar in Nederland dient te voldoen op het gebied van de brandveiligheid en deze regels hebben in sommige gevallen ook betrekking op de aanwezigheid van droge blusleidingen.

Leestip: wat is een droge blusleiding

Droge blusleidingen kunnen op verschillende waterbronnen worden aangesloten

De blusleiding staat in principe altijd droog en wordt alleen bij een brand door de brandweer gebruikt. Er zijn verschillende bronnen van waaruit het water door de droge blusleidingen omhoog gepompt kan worden. In de meeste gevallen komt het water uit een brandweer tank die voorzien is van een pomp en grote volumes omhoog kan pompen om de brand zo snel en goed mogelijk te kunnen bestrijden. 

Blusleidingen die op bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie zijn aangesloten zijn te allen tijde gevuld met water en vallen daardoor niet onder de noemer droge blusleiding. De brandweer kan op meerdere punten op elke verdieping brandslangen aansluiten zo dicht mogelijk bij de beginnende vuurhaard om daarmee zo efficiënt mogelijk de brand te kunnen bestrijden.

Strenge regelgeving op het gebied van brandveiligheid in flats

Vooral in grote flats, is het risico op een brand aanzienlijk groter dan in een huis, omdat je te maken hebt met meerder woonruimtes op een kleiner oppervlak. De regelgeving omtrent de brandveiligheid in een flat is dan ook vaak zeer streng. Niet alleen moeten bewoners zich houden aan regels die het risico op een brand verkleinen.

Tip: onderhoud droge blusleiding

Er zijn namelijk ook tal van regels op het gebied van blusapparatuur, noodwegen, alarmering en ook de droge blusleidingen. Naast het feit dat er droge blusleidingen aanwezig moeten zijn, dienen deze ook met regelmaat getest en gekeurd te worden. Deze toetsing gebeurt onder andere door met hogedruk lucht door de buisleidingen te pompen, zodat deze schoon blijft en lekkage opgespoord kan worden.