blog

Alles over de aanpak van het woningtekort van het nieuwe kabinet


Het woningtekort in Nederland zorgt voor gigantisch veel problemen. Er ligt daardoor bijvoorbeeld meer druk op de immigratie. Daarnaast moeten veel jongeren noodgedwongen langer bij hun ouders blijven wonen, omdat er simpelweg geen woningen zijn. Ook zorgt het natuurlijk voor flinke prijsverhogingen. Het oude kabinet had al veel plannen voor het oplossen van het woningtekort. Zo heeft de vroegere demissionaire minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, verkondigd dat er 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden vanaf 2024. Maar wat wil het nieuwe kabinet dan precies? In dit artikel gaan we dieper op de nieuwe plannen in.

Meer aandacht voor huurders

Steeds meer jongeren kunnen om meerdere redenen niet direct een woning kopen. In de eerste plaats hebben veel jongeren een studieschuld en daardoor is het vaak lastiger om een hypotheek te krijgen. Ook is er veel minder zekerheid op de arbeidsmarkt, want de tijden van vaste contracten zijn zo goed als voorbij. Daarnaast zijn de voorwaarden voor een hypotheek op dit moment heel streng. Om die reden spelen woningcorporaties een belangrijke rol in deze tijd. Het kabinet vindt het belangrijk dat woningcorporaties ook huurwoningen in het middensegment bouwen. Daarnaast moet ongeveer 30% voor sociale huur zijn.

Plannen om de woningbouw aan te jagen

Veel van de plannen van het nieuwe kabinet moeten nog worden uitgewerkt, er is nu namelijk een zogenaamd hoofdlijnenakkoord gemaakt. In dit akkoord staat onder meer dat ze de woningbouw op verschillende manieren willen aanjagen. Dit willen ze onder meer realiseren met een nieuwe minister die dit coördineert. De minister onderzoekt hoeveel woningen gebouwd moeten worden en wat de meest effectieve manier is om de woningbouw goed van de grond te krijgen.

Het plan is om de drempel voor het bouwen van woningen te verlagen. Onder meer door geen extra regels voor duurzaam bouwen op te leggen en de wet- en regelgeving op verschillende vlakken te versoepelen.

Andere maatregelen

In de voorgaande alinea’s hebben we enkele belangrijke maatregelen besproken, maar het nieuwe kabinet heeft nog veel meer plannen. Zo willen ze geen vrijblijvende, maar bindende afspraken met woningbouwcorporaties maken. Daarnaast moeten er ook voldoende koopwoningen voor ouderen komen, zodat de doorstroom bevorderd kan worden. Een ander plan is om grootschalige woningbouw te realiseren in de buurt van reeds bestaande infrastructuur. En zo zijn er nog veel meer plannen van het nieuwe kabinet. Wil je er nog meer over weten? Meer informatie over de bouw lees je hier.